Четири проектни предложения са подадени в първият конкурс за финансиране на младежки проекти, обявен от Младежка банка- Ловеч.

Четири проектни предложения са подадени за финансиране от Младежка банка- Ловеч, в рамките на първият конкурс за набиране на проекти от деца и младежи от Община Ловеч. След проведена оценка на … Прочети повече →


Стартира конкурс за набиране на младежки проекти в Община Ловеч.

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА-ЛОВЕЧ Младежка Банка- Ловеч е младежка организация, която управлява собствен фонд за финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка … Прочети повече →


Младежка банка- Ловеч подкрепи провеждането на кампания за борба с тормоза в училище в Световния ден на розовата фанелка- 22.02.2017г.

„За училище без страх“ обединиха усилията си Младежка банка- Ловеч, Община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ на 22.02.2017г. Кампанията обхвана над 1100 деца на община Ловеч. Към кампанията се присъединиха ОУ „Христо Никифоров“- Ловеч, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч, ОУ „Васил Левски“- Малиново, ДГ “Зора”, които заедно със своите ученици проведоха редица инициативи, чрез които всяко дете изрази своята позиция и подкрепа за позитивната и толерантна среда в училище. Доброволци към Младежка банка- Ловеч се включиха в кампанията, като информираха учениците за кампанията и нейните цели и раздадоха розови балони на учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“- Ловеч, заедно с които направиха фигура с формата на сърце в знак на толерантност и приемане. Прочети повече →